Video Gallery

" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Pariksha pe Charcha 2021
KVS Foundation Day Celebrations!
" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Fit India Plog Run on October 02, 2019
" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi
Pariksha pe charcha
KVS Rashtriya Ekta Shivir-Ek Bharat Shreshth Bharat 2018
Tarunotsava Activity: Pottery Making
Seema Darshan Phase III
Seema Darshan Phase III
Tarunotsava Activity: Pottery Making
KVS Rashtriya Ekta Shivir-Ek Bharat Shreshth Bharat 2018
Pariksha pe charcha